Nerovné zacházení a diskriminace a jak jim předcházet

od 3990 Kč

Cílem semináře je poskytnutí základního přehledu právní úpravy rovného zacházení a zákazu diskriminace v pracovněprávních vztazích z pohledu zaměstnavatele. Na semináři probereme, jak nerovnému zacházení a diskriminaci na pracovišti předcházet a jak nakládat s podněty a stížnostmi zaměstnanců. Podíváme se také, jak vzniklé situace řešit, jaká rizika hrozí zaměstnavateli v případě sporů a jaké závěry vyplývají z dosavadních soudních rozhodnutí.

  Domluvit školení

Cílem semináře je poskytnutí základního přehledu právní úpravy rovného zacházení a zákazu diskriminace v pracovněprávních vztazích z pohledu zaměstnavatele. Na semináři probereme, jak nerovnému zacházení a diskriminaci na pracovišti předcházet a jak nakládat s podněty a stížnostmi zaměstnanců. Podíváme se také, jak vzniklé situace řešit, jaká rizika hrozí zaměstnavateli v případě sporů a jaké závěry vyplývají z dosavadních soudních rozhodnutí.

Pro koho je kurz vhodný?

Seminář je určen pro zájemce o obor hR.

Obsah školení

Obsah semináře:

  1. Úvod do problematiky

 

V úvodu probereme právní úpravu povinnosti rovného zacházení a zákazu diskriminace v pracovněprávních vztazích a nároky zaměstnanců a jiná rizika vyplývající z porušení těchto pravidel. Probereme, co je bossing, mobbing či jiné formy šikany na pracovišti.

 

  1. Předcházení problémům, šetření stížností

 

V této části budou rozebrána doporučení k nastavení vnitřních předpisů a oznamovacích systémů a také možné preventivní kroky, jak výskytu těchto negativních jevů předcházet. Dále probereme, jak postupovat v případě stížnosti zaměstnance.

 

  1. Řešení situací

 

V této části probereme, jak postupovat v situaci, kdy se na pracovišti zjistí nerovné zacházení či diskriminace a jak věc řešit s dotčenými zaměstnanci.

 

  1. Dosavadní rozhodnutí

 

V poslední části si probereme dosavadní soudní rozhodnutí a také stanoviska veřejného ochránce práv, která nám blíže napoví, kde se může nacházet hranice rovného zacházení či diskriminace.

 

  1. Diskuse

Form kurzu/workshopu:

Seminář je prezenční. Pořádáme ho v těchto lokalitách: Praha.

Další informace

Délka školení

Den

Jazyk školení

Čeština

Typ školení

Prezenční

0 z 5
Evropská 423/178, Praha 6, Česká republika - 160 41
info@kursy.cz
+420 222 539 301
Nejsou žádné další nabídky pro tento produkt!

Obecné dotazy

Zatím nejsou žádné zodpovězené dotazy.