Jak vytvořit moderní firmu a budovat moderní management?

Na jednáních ve firmách pravidelně rozebírám s klienty, co to vlastně znamená řídit firmu, a jak by měl manažer fungovat, aby stačil nárokům dnešní doby. Slyším výrazy jako „vytváříme moderní firmu“, „budujeme moderní management“. To je věc, která mě zajímá – protože se někteří potenciální účastníci našich manažerských seminářů ptají, jaké moderní metody řízení se u nás pro svoji praxi naučí.

Ačkoli jsem absolvovala už poměrně dost debat na toto téma, tak ještě pořád nemám dost jasnou představu, co by vlastně ten moderní management měl dělat. Objevují se zde pojmy jako tvůrčí myšlení, kritické myšlení, proaktivní jednání, vytváření námětů a doporučení, vytváření přátelského prostředí. Ale ještě mi nikdo přesně nepojmenoval, co konkrétně musí manažer splňovat, aby se o něm dalo říct, že je moderní, nebo že moderní řízení uplatňuje v praxi.

Benefity, základ úspěchu? 

Pravidelně zjišťuji, že se manažer snaží být k lidem přátelský, mít s nimi dobré vztahy, mít pohodu na firmě. V tomto ohledu se opravdu dnešní firmy předhánějí v tom, co svým lidem poskytnou. Jaký vymyslí team building, jak vybaví oddechové místnosti, jaké možnosti stravování a relaxačních aktivit svým zaměstnancům v rámci přestávek umožní. Často to vidím na náborových billboardech a v inzerátech – firmy se předhánějí ve vyjmenovávání benefitů.

Nejdřív odměna, potom práce? 

To je jistě fajn. Kámen úrazu ale nastává, když se manažerů začnu ptát na odvedenou práci, na její množství, a na to, jakým způsobem ji u svých lidí vyžadují. A zjišťuji, že mnozí z nich vůbec neví, jak jsou jejich lidi produktivní. A co hůř – občas se v debatě dostaneme ke stavu, že na lidi v dnešní době nelze tlačit ohledně výkonu, protože by se sebrali, a šli by pracovat jinam. Jinými slovy – manažer nemůže vyžadovat odvedenou práci, protože spousta zaměstnanců se cítí být dotčená tím, že by nějakou práci měli opravdu odvést. Měření osobního výkonu je často bráno vyloženě za nevhodné slovní spojení. Setkávám se s názory, že statistiku osobního výkonu vůbec nelze veřejně vyvěsit, protože by to lidi těžce nesli a nedělalo by to dobrotu v týmu.

Pak je ale na místě otázka – jaké lidi do týmu opravdu chcete? Jak dlouho bude mít firma na benefity a na vymýšlení volnočasových aktivit, pokud její zaměstnanci nemusí pořádně zabrat a odvést skutečný výkon?

Moje doporučení – buďte klidně nemoderní manažer – ale vyžadujte, aby byla práce odvedená. V kvalitě, v termínu, s definovanými parametry. Budou se vás držet ti lidé, kteří ještě pořád chodí do práce pracovat, nikoli jen využívat benefity.

Autor Ivona Raurová

Jsem partnerem manažerů, kteří hledají cestu k zlepšování svých firem, k vlastnímu rozvoji i k rozvoji schopností svých lidí. Pomáhám klientům analyzovat stav jejich firem, hledat příčiny problémů a pak jim pomáhat konkrétní řešení prosadit v praxi.

Zaujali jsme vás?

Pořádáme tří-hodinové ukázkové přednášky na téma management,

prodej a komunikace. Navštivte nás, rádi vás uvidíme. Podrobnosti zde.