Co spolehlivě zničí váš tým?

Marketing segmentation, target audience, customers care, customer relationship management (CRM) and team building concepts.

Velice frekventovanou otázkou vedoucích pracovníků je, jak ze svých lidí udělat tým. Důvody pro to jsou nad slunce jasnější: lidé, kteří spolu fungují jako skutečný tým, mají mnohem vyšší výkony, překážky, které se občas objevují, zvládají snadno a rychle, fluktuace je na výrazně nižší úrovni. Zkrátka, jejich vedoucí se méně nadře a dosahuje se svými lidmi lepší výsledky. Na toto téma již bylo napsáno mnoho článků i knih.

Nastavte si zrcadlo

Moje konzultantská praxe dokazuje, že vytvořit z lidí dobrý tým umí spousta vedoucích. Problém ale číhá hned „za rohem“ – týmy se postupně rozpadají, tahouni již netáhnou a někdy dokonce z týmů odcházejí. A tady se nezřídka dostavuje bezradnost a hledají se nejrůznější příčiny, avšak často bez úspěchu. I sám z vlastní zkušenosti mám potvrzeno, že nemá smysl hledat všude kolem, posuzovat jednotlivé lidi a nejrůznější okolnosti. Potvrdilo se mi, že tu skutečnou příčinu najdeme, když se postavíme před zrcadlo.

Zkuste si položit následující otázky, odpovědi vám ukážou, zda vy sami nepřispíváte destrukci vašich týmů:

1.   Vím skutečně, co chci se svým týmem dosáhnout?

2.   Má to přínos i pro členy mého týmu, nebo jen pro mne?

3.   Vědí to i oni a chtějí to také?

4.   Co vím o svých lidech? Poslouchám je, když s nimi hovořím?

5.   Co oni vědí o mně?

6.   Jsem pro ně člověkem, kterého uznávají a za kterým jdou z vlastní vůle?

7.   Platí v mém týmu jednoznačná pravidla a disciplína?

8.   Toleruji v týmu neproduktivní a slabé jedince?

9.   Vážím si svých lidí, věřím jim?

10. Pochybuji o něčem z předchozích bodů?

Často během rutinně se opakujících činností upadáme do stereotypů a porušování toho, co jsme na začátku dělali automaticky správně, se stává našim soustavným zlozvykem. Nevěříte? Podívejte se na partnerské vztahy: podle statistik je rozvodovost kolem 50% a v tom nejsou zahrnuty páry, které spolu žijí bez svatby. A ti se také rozcházejí… Proč asi? Výše uvedené otázky si můžete položit, možná mírně upravené, i na partnerský vztah.

Doporučení

Věnujte vašim lidem plnou pozornost denně. Pokud jste v čele týmů, nic důležitějšího na práci nemáte. Zajímejte se, komunikujte, nastavte a udržujte pravidla, dejte jasné cíle, za kterými budou chtít lidé jít. A potom tam s vámi půjdou rádi, i bez vašeho tlaku.

Autor Ing. Ivo Jurman

Trenér a konzultant v oblasti komunikace, plánování, řízení lidí a organizace firem ve společnosti Business Success, spol. s r.o.

 

 

Zajímá vás víc informací a zkušeností? Pořádáme

tří-hodinové ukázkové přednášky na téma management,

prodej a komunikace. Více informací zde.