Specialista na s. r. o.

od 22900 Kč

Společnost s ručením omezením (s. r. o.) lze dnes založit prakticky „na počkání“, přičemž k tomu stačí (obrazně řečeno) kapitál ve výši 1 Kč. To je ale jen jedna stránka mince, protože s činností s. r. o. je spojeno mnoho povinností, které je nutné plnit. Akademie by měla přinést přehled toho nejdůležitějšího, co je třeba o činnosti s. r. o. vědět z hlediska vedení účetnictví, povinností k daním či z právního pohledu. Včetně podstatných změn zákona o obchodních korporacích účinných od 1. 1. 2021, abyste se na ně mohli včas připravit

Společnost s ručením omezením (s. r. o.) lze dnes založit prakticky „na počkání“, přičemž k tomu stačí (obrazně řečeno) kapitál ve výši 1 Kč. To je ale jen jedna stránka mince, protože s činností s. r. o. je spojeno mnoho povinností, které je nutné plnit. Akademie by měla přinést přehled toho nejdůležitějšího, co je třeba o činnosti s. r. o. vědět z hlediska vedení účetnictví, povinností k daním či z právního pohledu. Včetně podstatných změn zákona o obchodních korporacích účinných od 1. 1. 2021, abyste se na ně mohli včas připravit

Pro koho je kurz vhodný?

Seminář je určen pro zájemce o obor dPPO.

Obsah školení

V s. r. o. není možné vidět jen jakousi náhradu za podnikání fyzických osob. Pokud uvažujete o jeho založení, mohla by být právě účast na Akademii klíčem k rozhodnutí, zda se skutečně vyplatí formu podnikání změnit.
Pokud již s. r. o. založeno máte, pak by účast na Akademii mohla pomoci odhalit úskalí této formy podnikání a mohla by přispět ke snazšímu zvládnutí všech povinností, které jsou s činností s. r. o. spojeny.
Ujasníte si, jaké jsou možnosti nastavení vnitřního prostředí v s. r. o., jaké povinnosti společníci mají, jakým způsobem ručí. Vyložíme eventuality v dohodě mezi společníky. Věnovat se budeme správnému nastavení vztahů společníků navzájem ve společenské smlouvě, co souvisí se smlouvou o výkonu funkce, jak řešit souběh s pracovním poměrem. Zabývat se budeme také postavením a odpovědností jednatelů s. r. o. Upozorníme také na podstatné změny zákona o obchodních korporacích účinné od 1. 1. 2021, abyste se na ně mohli včas připravit .
Navíc zjistíte, jak postupovat v případě, že naleznete chybu v účetnictví nebo v podaném daňovém přiznání, jakým způsobem těmto chybám předcházet, jak nejlépe komunikovat s finančním úřadem a jaká existují případná sankční rizika z uvedených chyb.

Akademie je určena: 

společníkům a jednatelům s. r. o., fyzickým osobám, které zvažují přechod z podnikání fyzické osoby na podnikání v rámci s. r. o., ale i účetním a ekonomům, kteří problematiku s. r. o. v praxi řeší.

Cíl Akademie: 

Cílem Akademie je ucelený rozbor problematiky společností s ručením omezeným, zejména těch menších, tzv. rodinných s. r. o., kde vlastníci, většinou rodinní příslušníci společnost, zároveň řídí a aktivně se podílejí na její činnosti, zejména v účetních, daňových a právních souvislostech.

Obsah a časový harmonogram:

3. 11. 2020 (úterý)

S. r. o. z pohledu účetního – RNDr. Ivan Brychta

 • založení společnosti z účetního hlediska, rozdělení účetních jednotek, základní povinnosti z pohledu s. r. o. coby účetní jednotky
 • účetní období, způsob vedení účetnictví, základní účetní principy
 • složitější účetní případy s. r. o. (tvorba rezerva a opravných položek, odpis pohledávek, způsob stanovení odpisů majetku)
 • účetní směrnice – základní vymezení a pravidla pro jejich používání
 • inventarizace majetku a závazků
 • účetní závěrka s. r. o., rozsah sestavení, obsahová náplň a povinnosti s ní spojené
 • povinnosti jednatelů ve vztahu k účetnictví 

10. 11. 2020 (úterý)

S. r. o. z pohledu daňového – RNDr. Ivan Brychta

 • s. r. o. coby poplatník daně z příjmů právnických osob (registrace a další povinnosti)
 • s. r. o. ve vztahu k dalším daním (DPH, daň silniční, daň z nemovitých věcí)
 • s. r. o. coby plátce daně ze závislé činnosti (registrace a povinnosti vzhledem ke správci daně a orgánům sociálního a zdravotního pojištění)
 • odměňování zaměstnanců, zaměstnanecké benefity
 • optimalizace zdanění příjmů společníka, který zároveň pro společnost pracuje
 • způsob vyplácení podílů na zisku
 • porovnání zdanění podnikající fyzické osoby a příjmů společníka s. r. o.
 • daňová problematika vkladu majetku společníka do s. r. o. a převodu samostatné činnosti (podnikání) fyzické osoby na s. r. o.
 • daňový pohled na ukončení činnosti s. r. o. a na pozbytí podílu v s. r. o. (prodejem, vyloučením člena apod.)

Datum bude upřesněno: dopoledne (9:00 – 12:15)

S. r. o. z pohledu právního – JUDr. Gabriela Vilímková

 • členění právnických osob, ručení
 • nastavení vztahů společníků ve společenské smlouvě
 • smlouva o výkonu funkce, souběh
 • postavení a odpovědnost jednatelů
 • trestní odpovědnost právnických osob
 • informace o podstatných změnách zákona o obchodních korporacích účinných od 1. 1. 2021

Datum bude upřesněno: odpoledne (13:00 – 16:00)

Kontrola s. r. o. z pohledu Finanční správy – Ing. Josef Medek

 • přístup poplatníků při nalezení chyby v účetnictví, v podaném daňovém přiznání
 • způsoby řešení a předcházení výše uvedených chyb
 • příklady chyb v účetnictví v podaném daňovém přiznání zjištěné správcem daně
 • komunikace se správcem daně
 • sankční rizika vyplývající z odhalených chyb 

Harmonogram jednotlivých dnů:

8:30 – 9:00      Registrace účastníků

9:00 – 10:30    Přednáška

10:30 – 10:45  Coffee break

10:45 – 12:15   Přednáška

12:15 – 13:00  Oběd

13:00 – 14:15  Přednáška

14:15 – 14:30   Coffee break

14:30 – 16:00  Přednáška

Form kurzu/workshopu:

Seminář je prezenční. Pořádáme ho v těchto lokalitách: Praha.

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „Specialista na s. r. o.“

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinná pole jsou označena **

Pro zobrazení prodejce zadejte Vaši e-mailovou adresu.

  0 z 5
  Evropská 423/178, , Praha 6, , Česká republika - 160 41
  Nejsou žádné další nabídky pro tento produkt!

  Obecné dotazy

  Zatím nejsou žádné zodpovězené dotazy.

  SKU: SASRO Kategorie: