Tři zdroje zvyšování obratu i v těžším období

Jakmile dojde na trhu k stagnaci nebo když organizace z toho či onoho důvodu jednoduše vstoupí do období nepříliš velkých příjmů, první myšlenka, která člověka v takové chvíli nejednou napadne a která je často tlačena i krizovými manažery, je snížit náklady. Jejich prvním krokem, o kterém tvrdí, že je pro společnost hospodárný, je propustit část zaměstnanců a snížit další výdaje včetně platů těch zbývajících. Tito manažeři často také navrhují snížit náklady na reklamu, propagaci a prodej jako takový. To už ale může být během stagnace opravdu velká až zásadní chyba.

K výdajům přistupujte rozumně

Samozřejmě je důležité vždy přistupovat k výdajům rozumně – neutrácet víc, než je nutné, nenakupovat nesmyslně a tak dále. Ale neustálé šetření je hodně slabá naděje, že obdržíme další příjmy a budeme prosperovat.

Nemůžete přece donekonečna optimalizovat náklady na komunikaci, měnit poskytovatele telefonu a přecházet na stále levnější telefonní tarif. Nebo se snažit snížit náklady na nájemné a prosit dodavatele, aby snížili ceny svých produktů. Všechny tyto výdaje samozřejmě sledujte a snažte se získat pro svou společnost lepší nabídku. To dává smysl. Nicméně, ať děláte, co děláte, stále zde zůstane určitý objem výdajů.

Co udělat pro zvýšení příjmů?

Snižování nákladů má zkrátka své limity. Pokud jde ale o příjmy, tam není žádný limit. Vždy, vždy, vždy lze něco udělat, aby se způsobilo zvýšení příjmů!

A je čas zmínit, že existují tři hlavní způsoby, jak toho dosáhnout:

1. Zvýšit počet klientů
2. Rozšířit produktovou řadu
3. Zvýšit ceny

Pomocí kteréhokoli z nich, nebo dvou ze tří, nebo nejlépe všech tří z nich, můžete plánovat zvyšování příjmů na znova a znova se opakujícím základě. Za zmínku také stojí, že pravděpodobně všechny opravdu ekonomicky úspěšné společnosti se bezesporu snaží prosadit všechny tři metody najednou.

Na otázku: „Jaké skutečně skvělé společnosti můžete jmenovat“ je běžná odpověď: „Apple“. A když se na tuto společnost podíváme optikou tří způsobů, jak zvyšovat příjmy, pak můžeme vidět, že všechny tři mají rozjeté na plné obrátky. Jejich počet klientů po celém světě je obrovský a neustále roste. Pokud jde o jejich sortiment, na první pohled se může zdát, že není tak velký. Opak je ale pravdou, protože za mě naprosto geniálním způsobem rozšířili svůj sortiment na možná až miliony položek tím, že přilákali nezávislé vývojáře nejrůznějších aplikací. „Apple“ je velmi štědře odměňuje a platí jim 70 % prodejní ceny. Pokud jde o třetí způsob, cenu, každý ví, že produkty Apple stojí o něco více než podobná zařízení od konkurence. S takovými příjmy je nepravděpodobné, že by se příliš zabývali snižováním nákladů, protože dokážou získávat spoustu peněz, z kterých velkou část mají jako zisk.

Změňte úhel pohledu

Suma sumárum, neomezeně velké množství všech našich zdrojů a následné prosperity je ukryto v příjmech. A jen malé, častokrát až nepodstatné množství našeho přežití a profitu leží ve snižování nákladů.

Řízení jakékoli skupiny (rodiny, firmy, města, státu,…) musí vždy vycházet z tohoto stabilního údaje. Musí vycházet z promyšleného akčním plánu na zvýšení příjmů, tři způsoby jsme si uvedli. Jinak je to všechno jen lehkovážná bitva o úsporu arašídů, která pouze odvádí vaši pozornost špatným směrem, směrem k neefektivnímu řízení. Peníze se nevydělávají šetřením, ale obchodováním a následnou efektivní produkcí.

Avatar photo

Autor Ing. Rastislav Zachar

Majitel společnosti Business Success, spol. s r.o. a trenér seminářů v oblasti managementu.

Zajímá vás víc informací a zkušeností?

Pořádáme tří-hodinové ukázkové přednášky

na téma management, prodej a komunikace.

Více informací zde.