Jak motivovat své lidi v náročnějším období?

Tato doba není pro firmy zrovna jednoduchá. Řada z nich prošla obdobím recese a musela snižovat náklady a často i počty zaměstnanců. To se samozřejmě projeví i na náladě lidí ve firmě. Jaké motivační nástroje je vhodné použít v současné době, aby vedoucí pracovníci dodali svým týmům potřebnou energii a chuť do práce?

Určit dosažitelné cíle

„Nálada v organizaci“ je plně propojena s její produktivitou. Ve špatných časech produkce klesá, a tím pádem jde dolů i nálada. Abyste to zvrátili, musíte se stále ujišťovat, že lidé dávají pozornost na dotahování věcí do konce a dosahují cílů. Nejpravdivějším a nejefektivnějším zvládáním špatné nálady je tedy určit takové cíle, kterých mohou zaměstnanci dosáhnout, a zajistit, aby jich také dosáhli.

Nesouhlasit!

To, co nás v těžkých časech zdržuje, jsou ze všeho nejvíce SOUHLASY. Souhlasíme, že jsou těžké časy, a čím více souhlasíme, tím více je „OK“ mít problémy a zpomalovat expanzi. Jednou z klíčových schopností, kterou potřebujete ovládat, je být schopen NESOUHLASIT. Podívat se na nové okolnosti a nesouhlasit s tím, že byste jimi měli být ovládáni. Udělejte cokoli, co je potřeba, aby se trend obrátil. Nicméně když čteme noviny, posloucháme, jaké problémy mají ostatní, pak můžeme být chyceni do pasti – myslet si „nic se s tím nedá udělat“. To je vždy špatná odpověď na jakýkoliv problém. Když dokážete vidět skrz, můžete dokonce nastartovat nový stoupající trend i v těžších časech. Za podmínek, že jste opravdu ochotni se skutečně dívat na věci tak, jak jsou, a přemýšlet o nich s nadhledem a jednat na základě toho, co vidíte, dokonce i když to nikdo jiný nedělá stejně.

Být kompetentním lídrem

Pro zvládání svého pracovního týmu je třeba vědět, co dělá každá osoba pod vámi, a dokonce ještě lépe vědět, jak dělat všechny práce lépe než lidé, které máte na to, aby je dělali. Je mnohem snazší vést tým, pokud jste opravdu kompetentní. Mít silný účel, nepomáhat jenom sám sobě, ale také organizaci a každému jedinci v týmu. Také pomáhá, když jsou vaše rozhodnutí a příkazy více správné než špatné. To, o co lidi žádáte, by mělo přinášet skutečné a hodnotné výsledky pro organizaci, starejte se o „všechno“ od klienta přes vlastní organizaci, dodavatele, manažery, pracovníky a vše mezi tím.

Udržet dobrou pracovní atmosféru

Nezapomeňte na to, že jako vedoucí byste měli dávat dobrý příklad. Pokud neustále do lidí šťouráte ohledně toho, co je špatně, tak právě na to se vaši lidé budou soustředit a přestanou se věnovat skutečné produkci. Na druhé straně, když dáte většinu své pozornosti na to, co je správné a co funguje, pak vštípíte svým lidem myšlenku, že je dobré ve věcech či situacích hledat to správné. Toto, v kombinaci se zapojením všech zaměstnanců do produkce a rychlého pohybu, dosahování plánů, více či méně vymaže daný typ chování ze scény.

Avatar photo

Autor Ing. Rastislav Zachar

Majitel společnosti Business Success, spol. s r.o. a trenér seminářů v oblasti managementu.

Zajímá vás víc informací a zkušeností?

Pořádáme tří-hodinové ukázkové přednášky

na téma management, prodej a komunikace.

Více informací zde.