Jak získat pro své cíle i ostatní?

Získejte pro své cíle ostatní

Víra v uskutečnitelnost a dosažitelnost cíle, tak potřebná pro morálku celého projektového týmu a efektivní spolupráci, není konstantním a neměnným faktorem. Je to proměnná, jejíž hodnota závisí na PR celého projektu a lidí, kteří za ním stojí. Nadšení týmu pro společný cíl a jeho touha ho dosáhnout se musí živit jako oheň v krbu. Velkým uměním managementu je zapalovat lidi pro své cíle tak, aby jim byly reálné.

Public Relations znamená v doslovném překladu vztah s veřejností a za tímto slovním spojením je ukryto celé know-how, jehož smyslem je zvládat lidské emoce a reakce.

Slovní spojení „lidské emoce a reakce“ je zde použito v negativním smyslu a označuje iracionální postoje lidí, kteří jsou směrováni ke správným akcím v produkci.

Udržte pozornost na pozitivních věcech

Když řídíte projektový tým (ať již jde o firmu, zakázku, nebo jakoukoli jinou formu koordinované spolupráce) je životně důležité zajistit, aby lidé spolupracovali konstruktivně a nepřenášeli svá minulá selhání, obavy z budoucnosti a osobní problémy na své kolegy. Je životně důležité udržet jejich pozornost na pozitivních věcech, aby neměli tendenci zaobírat se těmi negativními.

Definice PR: dobrá práce dobře publikovaná.

Dělat dobré PR tedy znamená prezentovat to, co je úspěšně dokončeno, to, co bylo vybudováno, to, čeho bylo dosaženo. Všechny dobré zprávy, které v projektu existují, nasměrujte k lidem, kteří tvoří projektový tým. Samozřejmě se musí jednat o pravdivá fakta a správné a přesné informace, jinak zdiskreditujete sebe sama jako zdroj informací.

Informace jako nástroj PR

Nelitujte žádné příležitosti, kdy můžete kolegům předat informace o tom, co je hotové, co se podařilo, kdo v čem uspěl a jak jste se přiblížili společným cílům na dosah. Pokud máte možnost využít nějakého pravidelného systému, jak tyto informace poskytovat, využijte ho. Znám firmu, kde se dělají pravidelné snídaně s ředitelem – dobrovolné akce, na kterých pracovník jakékoli úrovně dostane odpověď na jakoukoli svou otázku. Projekční týmy mívají své nástěnky, storyboardy nebo facebookové profily, kde se zveřejňují dosažené úspěchy členů týmu.

Autor Pavel Ranc

Konzultant v oblasti managementu a organizace firem, trenér v oblasti řízení lidí a marketingu ve společnosti Business Success, spol. s r.o. Autor vzdělávacích publikací.

 

Zajímá vás víc informací a zkušeností?

Pořádáme tří-hodinové ukázkové přednášky

na téma management, prodej a komunikace.

Více informací zde.