Hříchy, kterým by se měli šéfové vyhnout

Slovo hřích se dnes používá v řadě významů a souvislostí. Obvykle označuje jednotlivé, vědomé a úmyslné rozhodnutí či jednání (nebo také nečinnost, myšlenku, projev apod.) proti Bohu a lidem. Abychom ale mohli dobře pojmenovat poklesky, kterých se vedoucí pracovníci nejčastěji dopouštějí, pojďme nahlédnout do historie.

Na internetu jsem se dočetl, že první křesťané nazývali hřích slovem hamartia. Tento termín v běžném světském životě označoval situaci, kdy se lukostřelec netrefil do terče. Dnes bychom místo slova „hřích“ mohli použít slovo „vedle“. Hamartia tedy znamená netrefit se, míjet svůj cíl.

Tři nejčastější hříchy

Můžeme si tedy klást otázku, jak šéf střílí na svůj terč, který by měl být společný pro všechny jeho lidi. Pokud jej zasáhne, jeho skupině (oddělení, divizi, pobočce) se daří. A pokud mine, mohou očekávat neúspěch.

Velikost šéfova hříchu můžeme posuzovat i podle toho, jak daleko od středu terč zasáhne. Pojďme se na některé takzvané hamartia podívat.

Hamartia č.1

Asi se shodneme na tom, že největší odchylkou by asi bylo střílet „kamkoli“, tedy nemít svůj terč. V praxi by to znamenalo nemít jasně definované cíle, koncepce, směry fungování a podobně. Podívejte se na obrázek terče – je to soustava soustředných kružnic, které okamžitě ukážou, jak daleko od středu je váš šíp. Jasně definované cíle vám umožní přesně zacílit vaše aktivity a nasměrovat i vaše lidi. Pokud to nemáte, vaše rozhodnutí a vykonávané kroky jsou střelbou „kamkoli“. Díky tomu se stejně chovají vaši lidé a celá organizace funguje chaoticky, je tam zmatek a o systémové efektivní práci si můžete nechat zdát. Absence jasných reálných cílů a jejich dosahování je semeništěm vyvinutého provozu, demotivace lidí a úpadku celé skupiny.

Hamartia č.2

Dalším terčem, který by měl šéf mít jasně definovaný a neustále na očích, je jeho etika. Etikou myslím jeho zásady, pravidla, kterými se v životě řídí. Mít takové, které vedou dlouhodobě k prosperitě celé jeho organizace, důsledně se jimi řídit a prosazovat je i u svých lidí. Úroveň etiky šéfa přímo určuje úroveň etiky jeho lidí. Můžete mít skvěle zpracované cíle, vnitrofiremní systém i skvělé stroje. To vše je vám k ničemu, pokud není úroveň etiky lidí v organizaci na dobré úrovni. Neetický člověk přes veškerou vaši snahu nedodržuje funkční postupy a pravidla, jeho vybavení je stále poškozené a jeho zákazníci jsou problémoví. Neetický člověk způsobuje, že funkční věci nefungují a výsledky navzdory všem rozumným opatřením upadají.
Nejčastějšími prohřešky šéfa nebývají nevěra nebo finanční nepravosti. Bývá to nevyžadování nastavených pravidel, dobře odvedené práce a tolerance nesprávných lidí ve skupině.

Hamartia č.3

Snad každý vedoucí pracovník nebo majitel firmy, se kterým jsem se o této problematice bavil, mi potvrdil, že úspěch jeho firmy nebo útvaru stojí a padá na jeho lidech. A to, že člověk nedělá svou práci dobře, může mít pouze dvě příčiny: nechce to dělat nebo něco neví. Těch, co nechtějí, je naštěstí statisticky mnohem méně a nemá smysl s nimi ztrácet čas. Hlavním problémem je tedy neznalost toho, co, proč a jak se má dělat. Často mají lidé zažité nesprávné postupy, získali spousty mylných informací. Jediným funkčním řešením je správné informace jim dodat. Proto je nezbytné nové pracovníky dobře zaškolit a ty stálé průběžně vzdělávat. Nejen odborně, ale i ve věcech organizačních, komunikačních. Dnes se pro tuto oblast vzdělávání používá termín „soft skills“. Zanedbávání těchto věcí, jejich odkládání nebo pouze alibistické provádění je hodně daleko od středu terče, protože to má pro firmu často fatální následky.

Na závěr si pomohu ještě jedním výrokem z našeho Motivačního semináře:

Největší selhání (hamartia) šéfa je nepřivést své lidi k produkci.

Udělejte si v těchto věcech jasno, sepište je a potom v tom udělejte jasno VŠEM vašim lidem. Následně to denně vyžadujte a odchylky korigujte – po dobrém a pokud to nejde jinak, klidně i po zlém. Zajistěte dobrou produkci VŠECH vašich lidí a bude tak prosperovat i vaše firma. Vy sami z toho budete mít dobrý pocit a vaši lidé vás za to budou mít rádi.

Autor Ing. Ivo Jurman

Trenér a konzultant v oblasti komunikace, plánování, řízení lidí a organizace firem ve společnosti Business Success, spol. s r.o.

 

 

Zajímá vás víc informací a zkušeností? Pořádáme

tří-hodinové ukázkové přednášky na téma management,

prodej a komunikace. Více informací zde.