Nejcennější platidlo

Hodně lidí je přesvědčených, že za peníze je možné dostat všechno. Není tomu tak. Někdy je možné získat mnohem víc za platidlo jménem vděčnost. A firma, která chce opravdu dobře prosperovat, u sebe musí toto platidlo dostat do oběhu. Protože blahobyt každé jedné skupiny, i té nejvíce zorganizované, vede přes nemalé osobní oběti a ohromné nasazení několika jedinců. Jedinců, kteří skupinu aktivně táhnou kupředu nebo kteří jsou klíčovými producenty a tím ostatní povzbuzují k aktivitě.

A jak chcete tyto lidi zaplatit? 

Za zákonem danou pracovní dobu dostávají zákonem dohodnutý plat. Jak by se vám dařilo a jak by vaše firmy vypadaly, kdyby tito klíčoví lidé pracovali pouze po zákonem danou pracovní dobu? Protože nejednou nastávají situace, ve kterých skupiny potřebují jejich větší nasazení a nespočet hodin přesčasů. Pokud by tito lidé nepracovali víc, o hodně víc, dařilo by se vám stejně dobře?

Příplatky za vnitřní ochotu

Viděl jsem hodně mzdových systémů, kde jsou fixní části odměny, pohyblivé složky za výkon jednotlivce či skupiny, kvartální odměny či bonusy za plnění ročních cílů. Ale ani v jednom systému jsem neviděl položku s názvem „příplatky za vnitřní ochotu zvládat to, co je potřeba a kdy je potřeba“. Tyto položky totiž není možné zaplatit jenom penězi. Lze je kompenzovat jediným platidlem, a to se nazývá vděčnost. Ta je jediným platidlem, které dorovnává čest lidí ochotných pracovat nadstandardně a zvládat vše potřebné. Přízeň a uznání jsou často mnohem cennější než materiální odměny a často se za ně pracuje mnohem tvrději než za obyčejný plat. 

Projevená vděčnost dělá zázraky

Přeji každé firmě, aby v ní tito lidé zůstali na svých pozicích co nejdéle. Oni jsou těmi, kteří tvoří hlavní fyzický i mentální motor celé skupiny. A přeji každé firmě, aby si toho byla vědoma a svůj dluh za obecně prospěšnou práci těchto jedinců aktivně splácela. Projevená vděčnost uvolňuje těmto lidem ruce, hladí je po duši, dodává jim další energii, dělá zázraky. A každá firma potřebuje zázraky, aby šlo zvládnout nestandardní věci vymykající se běžným pracovním povinnostem. Naštěstí lze mince jménem vděčnost razit bez souhlasu Národní banky přímo ve firmě a v neomezeném množství.

Autor Ing. Rastislav Zachar

Majitel společnosti Business Success, spol. s r.o. a trenér seminářů v oblasti managementu.

Zajímá vás víc informací a zkušeností? Pořádáme

tří-hodinové ukázkové přednášky na téma management,

prodej a komunikace. Více informací zde.