Jak řídit a udržovat tým v dobrém stavu i v současné době?

Jak řídit a udržovat tým v dobrém stavu i v současné době? To je jedna z otázek, kterou si aktuálně klade snad každý alespoň trochu zodpovědný šéf. Zkusme se na to podívat jednoduše a prakticky tak, abychom dané myšlenky mohli ihned uchopit a použít.

Eliminovat sledování médií 

Moje první staronová rada – eliminujte sledování médií na minimum (bohatě vám stačí vědět, co se aktuálně smí či nesmí). Taktéž zaveďte do firmy pravidlo, že to, co se píše v médiích, se ve firmě rozebírat nebude, tečka. Místo toho vědomě šiřte pozitivní zprávy, co se komu povedlo, na čem pracujete nebo klidně co koho pobavilo. Vždyť jak chceme mít ve skupině dobrou atmosféru, když do ní necháváme přikapávat cyankáli zvenčí?

Upustit páru

Druhým pevným bodem pro řízení lidí vychází z následujícího faktu. Když má člověk nějaký aktuální problém, který ho opravdu tíží, jeho pozornost může být na něm uvízlá do té míry, že mu na práci už téměř žádná pozornost nezůstává. Proč to píši. V dnešní době to nemají mnozí z nás jednoduché ani doma (různá omezení, karantény, růst cen,…). A toto všechno také nahrává tomu, aby vnitřní nervozita lidí stoupala za hranice, na které u nich nejsme běžně zvyklí.

Proto jako vedoucí sledujte své kolegy hned po příchodu do práce a pokud je hrnec natlakovaný, je třeba páru upustit. Nechte daného člověka, aby komunikoval to, co ho tíží, co prožívá, jak se doma stalo to či ono. Nemusíte jako šéfové začít za daného člověka hned všechno řešit. I tak je otázkou, co z toho byste vyřešit dokázali. Jen ho opravdu lidsky a s plným zájmem vyslechněte a když vidíte, že se mu ulevilo, směřujte jeho pozornost pryč od problémů zpět na produkci.

Dbát na produkci 

Ano, produkce pro šéfa vždy byla, je a taky zůstane dalším ze základních pevných bodů v řízení lidí, který si je třeba připomenout. Nezáleží na tom, jak dobře jsou nakreslené organizační tabule. Dominujícím faktorem bude vždy tvrdá realita skutečné produkce. Ta rozhodne o vztazích i emocích v týmu.

Jestliže nedáváte kvóty a cíle, výsledkem bude milý, měkký, líný život plný bídy pro všechny. Co dnes dokončíme? Co překonáme? Kolik prodáme? Co je naše meta, hra na měsíc, týden, dnešní den? A když už máme hotovo, co se naučíme, co procvičíme? Těchto a podobných otázek se opravdu držte. Nevěřím, že už je opravdu úplně všechno hotovo, uklizeno, že už se nikam nedá zavolat a že už se nic nového nedá naučit.

U myšlenky to začíná

S tím posledním souvisí závěrečný čtvrtý tip, který můžeme používat pro udržování vysokých emocí v týmu. Tak, jako je fyzikální svět tvoří hmota, energie, prostor a čas, mentální svět každého z nás je tvoří myšlenky. Proto když lidem dochází nápady a neví, co můžou se situacemi v životě udělat, velmi rychle upadají na duchu. A naopak. Když podněty dostanou, tak se zase rychle nadechnou, ožijí, vnitřně rozzáří. Vidím to na seminářích či konzultacích.

A moje čtvrté doporučení? Najděte cesty, jak průběžně získávat novou inspiraci pro sebe a vaše lidi, minimálně pro ty klíčové. Můžete s nimi formou diskuze rozebírat už známé vědomosti ve smyslu „jak bychom je mohli použít teď“, z čehož vzniknou další nové myšlenky. Nebo můžete s lidmi vytvářet ideální scény jednotlivých oblastí vaší firmy: Jaké by to mohlo být? Jaké to chceme? Jak to má vypadat? I z tohoto snění vzejdou nové impulzy. Získanými myšlenkami člověk opouští svět určité letargie a vstupuje do světa vyšší jistoty a vnitřního klidu.

Proto všechno, co nám pomůže mít nové myšlenky, je mnohem víc než dobrá věc, zvlášť v dnešní době. Když v tom budete chtít jakkoliv poradit, dejte nám vědět, máme vyzkoušeno několik velmi jednoduchých a funkčních cest.

Držte se a nenechte se nikým a ničím zastavit!

Autor Ing. Rastislav Zachar

Majitel společnosti Business Success, spol. s r.o. a trenér seminářů v oblasti managementu.

Zajímá vás víc informací a zkušeností? Pořádáme

tří-hodinové ukázkové přednášky na téma management,

prodej a komunikace. Více informací zde.