Jak se jako šéf udržet v kondici?

Při návštěvách klientů v jejich firmách jsem již nejednou slyšel prohlášení jako: „Proč zase já? Proč to mám řešit zase já? Pořád něco! Už toho mám dost! Ať už je víkend!“ Možná, že i vy něco podobného čas od času zažíváte. Pozice vedoucího pracovníka s sebou přináší nejen řadu benefitů a výhod, ale také velkou tíhu zodpovědnosti a potřebu zvládat situace, které nejsou vždy příjemné. Ať už je to tlak ze strany stávajících zaměstnanců na mzdy a pracovní podmínky, vysoké nároky uchazečů o zaměstnání, odchod klíčového klienta nebo spolupracovníka. O obavách z dalšího vývoje trhu ani nemluvě. Není divu, že po pracovním týdnu plném stresu, je vidina volného víkendu velice vítaná. Stačí však volný víkend na získání nové síly pro další hektický pracovní týden? Kde má šéf neustále brát chuť řešit vše, co život ve firmě přináší?

Pokusím se shrnout, co vnímám, že je společným jmenovatelem dlouhodobě úspěšných majitelů a manažerů firem, kteří dokáží být i po mnoha letech podnikání nebo řízení lidí v dobré fyzické a především mentální kondici.

Tvoření budoucnosti

Z mého pohledu nejdůležitější předpoklad k udržení dlouhodobé dobré mentální i fyzické kondice je nepřestat tvořit budoucnost. Potkávám při svých konzultacích majitele a šéfy firem, kteří jsou materiálně zcela zabezpečení. Jejich firmy úspěšně fungují, někdy již pod vedením nástupců či zástupců a oni, zdá se, už by nemuseli vůbec nic. Přesto vidím, že stále plánují nové aktivity ve firmě. Její rozšiřování nebo nákup technologických novinek, plánují lepší zázemí pro své zaměstnance, sledují nejnovější oborové novinky a když na ně přijde řeč, oči se jim rozzáří a nadšeně mě do nich zasvěcují.

Odstup od negativních zpráv

Úspěšní lidé obvykle mají nadhled a odstup od negativních zpráv, které se k nim dostávají z médií, od zákazníků či zaměstnanců. Neznamená to, že by je ignorovali nebo neřešili vzniklé situace, pokud je to třeba. Negativním zprávám ale nepodléhají. Berou je jako názor, případně skutečnost. Vědí, je že jsou to stále oni, kdo může se situací něco dělat a v případě nutnosti ji řeší.

Orientace na výsledky

Lidé, kteří jsou mentálně čilí, často dokáží hovořit o tom, co se podařilo. Jejich pozornost není orientovaná na neúspěchy a problémy. Jsou si dobře vědomi toho, co jim funguje, co se jim vyplácí a díky čemu jsou úspěšní. Na otázku: „A co děláte dobře?“ obvykle bez většího přemýšlení dokáží „vysypat z rukávu“ řadu konkrétních věcí, které jim přináší výsledky.

Pracovitost a etika

Ze zkušenosti s klienty i ze své vlastní vím, že je velice důležité ctít férovost, dodržovat pravidla a mít hodnoty, které nezahrnují jen osobní prospěch. To znamená dělat rozhodnutí, která zahrnují nejen výhodnost pro mě samotného, ale snažit se, aby „vyhrály“ všechny strany. Ne vždy to je možné, ale jde o to dívat se na věci z dlouhodobého pohledu. Když „toto“ udělám, jaký dopad to bude mít v dlouhodobějším měřítku na všechny zúčastněné? Lidé, kteří jsou pracovití, málokdy spoléhají na „štěstí“ nebo „náhodu“. Nesnaží se „doufat“, že věci dobře dopadnou. Pracují. Často velice tvrdě pracují. Ne, že by museli, ale oni chtějí a ví, že „bez práce, nejsou koláče“.

Umění odpočívat

V bývalé firmě se mi „podařilo“ stát se workoholikem. Nedokázal jsem z práce odejít anebo jsem u toho měl špatné svědomí. Přesto, že jsem ve firmě trávil hodně času, moje efektivita, nasazení a chuť pracovat byla stále menší. Ti z vás, kterým se přihodila podobná věc, mi asi potvrdí, že to není správná cesta, jak být dlouhodobě úspěšný a mentálně či fyzicky svěží. Dnes vím a vidím to i u svých klientů, že odpočinek je důležitý. Kromě dočerpání energie poskytne člověku především možnost zaujmout jiný postoj k situacím, které řeší a získat potřebný nadhled. Většina šéfů, kteří jsou dlouhodobě v kondici, si umí udělat i čas na sebe. Odpočinek znamená především dělat to, co máme rádi. Někdo hraje golf, někdo cestuje, jiný se věnuje vinohradu a folklórní hudbě, někdo si zajde na skvělou večeři s rodinou nebo přáteli. Naštěstí potkávám stále více vedoucích pracovníků, kteří si umí vychutnat a užít možnosti, které jim úspěšná a zisková firma poskytuje.

Neustálá práce na sobě

Každý, kdo se chce udržet dlouhodobě v kondici ví, že bez neustálé práce na sobě se mu to nepodaří. Co se týká udržení kondice fyzické, někdo chodí pravidelně do posilovny, někomu stačí lehčí procházka. Někdo se věnuje koním, někdo hraje fotbal. Pravidelný a dobrý spánek, rozumná životospráva, to nám jistě pomůže být fit. Kondici mentální zlepšujeme především získáváním nových informací, rozvojem jazykových znalostí, zájmem o naše okolí. Mnoho mých klientů poslouchá nebo čte životopisy významných lidí, kteří v životě hodně dokázali. Chodí na semináře, konference. Účastní se setkání různých obchodních či podnikatelských klubů, kde získávají inspiraci od jiných úspěšných podnikatelů a porovnávají si svá hlediska a přístup s ostatními

Je na každém, jakou cestou se rozhodne v životě jít. Zda se chce udržet dlouhodobě ve formě, nebo se spokojí s tím, co má a rozhodne se stagnovat. V životě ale většinou platí, že pokud se začneme spoléhat na to, co máme, budeme se snažit žít pouze z minulých úspěchů, začneme svoji pozici a vše, co jsme získali, ztrácet. A to platí ve všech oblastech života.

Přeji Vám, ať jste dlouhodobě v dobré a ještě lepší kondici!

Martin Kepka

Obchodník, konzultant a lektor komunikačních dovedností

Martin aktivně obchoduje od roku 2008. Věnuje se také konzultacím v oblasti vztahů a budování PR a je trenérem kurzů a tréninků zaměřených na komunikaci.

Zajímá vás víc informací a zkušeností? Pořádáme

tří-hodinové ukázkové přednášky na téma management,

prodej a komunikace. Více informací zde.