Firemní vzdělávání pomocí Educoo Blended Training TM

Vzdělávací kurzy Educoo

S průměrnou mírou nezaměstnanosti mezi 2-4% společnosti nabírají i málo trénované zaměstnance. To vytváří zvýšení tlak kvalitní landing a trénink zaměstnanců společnosti. Vyzkoušejte firemní vzdělávání pomocí Educoo Blended Training TM.

Inovativní program pro Firemní vzdělávání nese jméno Educoo Blended Training. Dokážeme zvýšit zapamatovatelnost školení z obvyklých 25% až na 80%.

Firmy, které nejvíc investují do vzdělávání jsou zároveň ty nejúspěšnější a nejrychleji rostoucí.

Jak naše firemní vzdělávání změní vaši společnost

Dle našich zkušeností a i výsledku studie Harvard Business Review, vám přineseme těchto 8 základních benefitů firemního vzdělávání pomocí Educoo Blended Training TM programu.

  1. Zvýšení výkonnosti zaměstnance
  2. Vyšší spokojenost a morálka
  3. 70% zaměstnanců má pocit, že nemají všechny dovednosti (skills) potřebné pro svoji práci -> vy toto procento výrazně snížíte
  4. Vyšší konzistence: jak zaměstnanec, tak tým se stávají pevnější a pružnější zároveň. 55% zaměstnanců (když neví) jako první neGoogluje odpověď, ale zeptá se kolegy
  5. Zvýšení nejenom produktivity, navíc i kvality a dodržování standardů
  6. Snížení fluktuace
  7. Zvýšení reputace a kredibility společnosti
  8. Zvýšení inovativnosti

Zapamatovatelnost firemního vzdělávání

Vyvinuli jsme unikátní technologii školení pro firemní zákazníky, která zvyšuje průměrnou zapamatovatelnost tréninku (kurzu) z obvyklých 25% až na 80%.

Toyota a její praktické zkušenosti se školením jako základ Eductoo Blended Training Programme

Inspirovali jsme se studiemi předních odborníků a i praktických zkušeností společnosti Toyota a Amazon ve firemním vzdělávání.

Amazon praktické zkušenosti pro Educoo

Harward Business Review:

70% zaměstnanců pociťuje nedostatek znalostí pro výkon své práce.

My vám pomůžeme toto číslo významně snížit. Našich služeb již využilo několik desítek především z Fortune 500 největších společností. Dle statistik 99,5% velkých společností využívá externích školení a zároveň existuje přímá úměra mezi nejrychleji rostoucími společnostmi a míře úsilí, které věnují firemnímu vzdělávání.

Díky Educoo Blended Training programu (na míru nebo jako standardní balíček) se můžete zařadit mezi lídry vašeho odvětví.

Firemní vzdělávání
Educoo Blended Training