Právní minimum pro jednatele a majitele firem

od 3490 Kč

Termín konání: 12.09.2023

Čas konání: 09:00 – 14:30

Místo konání: Olomouc, Bistro HELEN, Galerie Šantovka, Polská 1

program kurzu

Úroveň znalostí práva je ve společnosti stále nízká.
Znalost zákonů přitom pomáhá řešit a předejít celé řadě problému.
Zlepšení právního povědomí podnikatelů i jejich poradců je proto
pro přijímání správných rozhodnutí a efektivního fungování podniku
klíčové. Kurz si klade za cíl seznámit účastníky s právními dopady
vybraných situací, rozšířit právní povědomí a poskytnout základní
informace, které by měl každý podnikatel/poradce znát. Smyslem je předat
účastníkům schopnost vnímat dopady práva do oblastí jejich podnikání.

Kurz se bude skládat z několika částí, aby byl výklad problematiky
srozumitelnější, bude doprovázen praktickými případy i chybami z praxe.
Zaměření odpovídá četným problémům, s nimiž se podnikatelé a jejich
účetní setkávají. Školení bude obohaceno o ukázky reálných situací,
které podnikatele často zajímají. Účastníkům bude představen průběh
soudního řízení a řízení trestního před orgány policie (výslech, podání
vysvětlení). Výklad bude glosován o tipy, rady a časté chyby, s nimiž se
školitel ve své advokátní praxi setkává. Závěr bude věnován odpovědím
na zaslané otázky, případně odpovědím na otázky z publika.

1. Smlouvy a smluvní plnění

 • obecné principy, terminologie a význam slov používaných ve smlouvách

 • role a význam informací

 • předmět smlouvy a účel smlouvy

 • komunikace smluvních stran, písemnosti, ústní sdělení, užití elektronických nástrojů

 • správné nastavení ceny/odměny a její splatnosti

 • Smluvní obchodní podmínky

 • okamžik převzetí zboží nebo služby, reklamace, záruky a procesy vytknutí vad

 • smluvní pokuty a jiná vedlejší smluvní ujednání, obrana před smluvní pokutou

 • fakturace a určení momentu zdanitelného plnění

 • nejčastější chyby ve smlouvě o dílo

2. Obchodní společnosti a družstva; jednání s péčí řádného hospodáře

 • právnická osoba, obchodní společnost a společníci obchodní společnosti

 • rozlišení oblasti vnitřních vztahů a oblasti vnějších vztahů celku navenek

 • statutární orgán, zastupování a jednání za obchodní společnost

 • jednání pečlivě a s potřebnými znalostmi

 • jednání v obhajitelném zájmu obchodní společnosti; jednání s nezbytnou loajalitou

 • objektivní standard; business judgement rule

 • sankce za porušení péče řádného hospodáře3. Exekuce, Insolvence a daňové dopady

 • nesplnění dluhů a možnosti řešení věřitele i dlužníka

 • právní předpoklady nařízení exekuce nebo insolvence

 • průběh insolvenčního řízení

 • ekonomické hodnocení smyslu a účelu přihlášky do insolvence

 • daňové aspekty4. Zaměstnanecké vztahy

 • nejčastější problémy

 • rovné zacházení/zákaz diskriminace (pravidla odměňování)

 • úprava rizik a odpovědnosti na straně zaměstnanců

 • skončení pracovního poměru

 • výpověď

 • okamžité zrušení

 • inspekce práce a časté problémy s ní spojené


5. Soudy a průběh soudního řízení

 • civilní řízení soudní, rozhodčí řízení, mimosoudní řešení sporu

 • procesní subjekty a jejich role v řízení: soud, žalobce, žalovaný

 • předžalobní upomínka

 • modelový příklad žaloby

 • výzva soudu

 • pozvánka k soudnímu řízení

 • účast a průběh soudního jednání

 • rozsudek soudu a opravné prostředky

6. Trestní řízení a odpovědnost právnické osoby

 • účast na podání vysvětlení

 • obecný koncept

 • průběh výslechu či podání vysvětlení

 • účast obhájců a jejich aktivita

 • vyloučení a zánik trestní odpovědnostinastavení vnitřního kontrolního mechanismu

7. Odpovědi na otázky

Jak to bude probíhat?

Pro účastníky máme vždy připraven studijní materiál zpracovaný od lektora. V případě on-line školení zasíláme tyto studijní materiály v elektronické podobě, pokud je školení prezenční, připravíme podklady přímo na školení v papírové podobě.  

Pokud jste firma s povinností zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, můžete u naší firmy čerpat na tuto službu náhradní plnění. Odebíráním služeb od naší firmy můžete ročně ušetřit víc než 98 000 Kč za každého zdravotně znevýhodněného člověka, kterého se vám  nepodařilo zaměstnat.  

Během školení můžete konzultovat vlastní případy, které potřebujete vyřešit, a to buď zasláním dotazu předem při zadávání objednávky nebo se můžete ptát lektora přímo v rámci školení.

U prezenčních školení je v ceně zahrnuto občerstvení s nápoji během školení a oběd.

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „Právní minimum pro jednatele a majitele firem“

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinná pole jsou označena **

Pro zobrazení prodejce zadejte Vaši e-mailovou adresu.

  0 z 5
  U Hřbitova 432/9, , Prostějov, , Česká republika - 79607
  Nejsou žádné další nabídky pro tento produkt!

  Obecné dotazy

  Zatím nejsou žádné zodpovězené dotazy.